Terug

Weer naar tweede verblijf

Weer naar tweede verblijf
Veel Belgen hebben een tweede verblijf. 
Dat kan een huis zijn of een caravan, 
aan zee, in de Ardennen of elders.
Sinds half maart mochten die mensen daar niet naartoe. 
Dat kwam door het corona-virus. 
Sinds vorige donderdag mag het wel.

Deze mensen waren boos. 
Ze begonnen een zaak voor de rechtbank 
en eisten geld van de overheid. 
Dat is niet de reden waarom ze nu naar zee mogen. 
Volgens de Veiligheidsraad moeten ze niet wachten 
op de nieuwe regels van 8 juni.

Niet iedereen is blij met het besluit. 
Wetenschappers vrezen voor meer besmettingen. 
Carl Decaluwé leidt als gouverneur de provincie West-Vlaanderen. 
Hij zegt dat de kust niet klaar is om deze mensen te ontvangen.
 

mens
gebouw
appartement
zee
boom
blij
gevaar
_question
Tekst: Wablieft
Foto: Unsplash