Ga naar hoofdinhoud
Vlaanderen
WAI-NOT
Terug

Cookieverklaring

1. Inleiding

1.1. Algemeen

www.wai-not.be (het “platform”) maakt gebruik van cookies om jou te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen wij je bovendien een betere ervaring bieden en ons platform en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe je deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van ons platform, zullen wij je vragen om toestemming te geven voor het gebruik ervan.

2. Hoe gebruikt ons platform cookies en welke soorten cookies zijn er?

Ons platform kan bepaalde first party cookies op je computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en worden alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om jouw ervaring van ons platform te vergemakkelijken en te verbeteren.

Door gebruik te maken van ons platform, kan je ook bepaalde cookies van derden op je computer of apparaat ontvangen (third party cookies). Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door ons platform, diensten en/of andere partijen dan wij.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, jouw wettelijke rechten en Onze wettelijke verplichtingen, verwijzen wij je naar de Privacyverklaring op dit platform.

Wij hebben alle cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat jouw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd. Alle cookies op ons platform worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving.

3. Welke cookies gebruikt ons platform?

De meest actuele lijst van cookies die wij kunnen gebruiken, vind je in onderstaande tabel.

3.1. First party cookies

De volgende first party cookies kunnen op je computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies Type en doel Strikt noodzakelijk Bewaartermijn
cookie_pref Onthoudt je cookievoorkeur. ja 1 jaar
ci_session Technische gegevens over je actieve sessie. ja 2 uur
csrf_cookie_name Beveiligingscookie voor formulieren. ja 2 uur
login_ids Id’s van gebruikers die direct kunnen aanmelden met pictogramwachtwoord. nee 5 jaar
_rspkrLoadCore Om scripts van ReadSpeaker sneller te laden. nee sessie

3.2. Third party cookies

De volgende Third party cookies kunnen op je computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies Type en doel Aanbieder Strikt noodzakelijk Bewaartermijn

__utma
      ⋮
__utmz

Geanonimiseerde meting van het gebruiksgedrag om onze dienstverlening te verbeteren. Google nee 1 minuut tot maximaal 2 jaar
(externe cookies) Voor het gebruik van ingesloten oefeningen en spelletjes kunnen deze externe websites cookies plaatsen. Dat zijn gewoonlijk noodzakelijke en functionele cookies maar daar hebben wij geen controle over. o.a. BookWidgets nee bepaald door aanbieder

4. Toestemming en het behoud van controle

Voordat cookies op je computer of apparaat worden geplaatst, vragen wij je toestemming. Door je toestemming voor het plaatsen van cookies stel je ons in staat om jou de best mogelijke ervaring en service te bieden. Je kan echter, indien je dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. Je kan steeds je cookievoorkeuren wijzigen.

5. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookieverklaring te allen tijde wijzigen. We raden je aan dit document regelmatig te raadplegen.

6. Jouw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Jouw belangrijkste rechten op grond van de AVG (Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation) zijn:

  • het recht op inzage;
  • het recht op correctie;
  • het recht om te wissen (vergetelheid);
  • het recht om de verwerking te beperken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • het recht op gegevensportabiliteit;
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
  • het recht om je toestemming in te trekken.

Sommige van deze rechten zijn complex en niet alle details zijn hierin opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten. Bijkomend vind je meer informatie bij de verwerking van je persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.