Terug

De beiaard

Ken je een beiaard?
Je vindt de beiaard in een kerktoren.  
Niet in alle kerktorens zijn er beiaards.
De beiaard werd uitgevonden in België.
Over heel de wereld vind je de meeste beiaards in België en in Nederland.

klok
toren
muziek
Foto's : Patriek Broeckx
Tekst : Marthe Nelissen