Terug

Delen van de kust


Wat is er aangeduid?
Kies uit: zee - strand - duinen.
Klik op het rode speldje.
Kies het juiste deel.
Klik nadien op het blauwe vakje.
Wat goed is, kleurt groen.
Wat fout is, kleurt rood,
en kan je verbeteren.

zee
strand
duin