Terug

Voorrangsborden

Ken je de voorrangsborden?
Sleep de uitleg bij het juiste verkeersbord.

Wat goed is, verdwijnt.
Wat fout is, wordt rood en kan je nog verbeteren.

Foto's: Pixabay en wegcode.be

verkeer
eerst