Terug

Ekseeko

EKSEEKO is een vereniging van jongeren en jong-volwassenen met en zonder handicap die samen leuke activiteiten doen in hun vrije tijd.
De werking richt zich zowel naar jongeren met als zonder handicap van 16 tot 35 jaar uit de Druivenstreek.
Ekseeko richt zich ook op jongeren uit instellingen van de Druivenstreek. (Centrum Ganspoel, De Berken, De Kerselaar, Kinderdorpen)

Doorheen het jaar organiseert Ekseeko een tweetal activiteiten per maand in en om de Druivenstreek: fuiven, naar de film of het theater gaan, een daguitstap, bowlen, schaatsen, wandelen...

Iedereen is welkom! Neem gerust contact op met Ekseeko.
theater