INHOUD

LINKS
EasyICT

Nieuwsbrief van Wai-Not
februari 2010

WAI-NOT en KlasCement

Vanaf nu kan je zelf bijdrages voor www.wai-not.be toevoegen! Dat doe je via de site van KlasCement. Voorwaarde is dat je op KlasCement geregistreerd bent. Als je een bijdrage wil toevoegen ga je via het menu naar Oefeningen. Daar kies je ‘toevoegen’. De rest wijst zichzelf uit! Je bijdrage wordt bekeken door een moderator van WAI-NOT, spraakondersteuning wordt door het WAI-NOT-team toegevoegd en je bijdrage is weldra te bewonderen op onze site!

terug

Leerlingvolgsysteem en ICT-eindtermen

Via de admin van WAI-NOT kan je 3 interessante onderdelen in het leerlingvolgsysteem vinden: 

  • 1. ‘ICT-eindtermen’: hier vind je een overzicht van alle oefeningen per ICT-eindterm. Je vindt er ook de datum waarop de oefening werd gestart en het aantal keer dat ze werd gestart terug. 
  • 2. ‘EasyICT instrumentele vaardigheden’: hier vind je een overzicht van alle oefeningen per instrumentele vaardigheid. Je vindt er ook de datum waarop de oefening werd gestart en het aantal keer dat ze werd gestart. 
  • 3. ‘Oefeningen’: hier krijg je een overzicht van de gemaakte oefeningen door de leerling in WAI-NOT. Per oefeningen zie je de titel van de oefening, de datum waarop de oefening gestart werd, de instrumentele vaardigheden en de ICT-eindtermen. Je kan deze gegevens ook opvragen op datum door bovenaan de start- en einddatum in te vullen. Je kan het overzicht tenslotte printen.

terug

WAI-NOT licht ICT-eindtermen toe

De overheid heeft vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen uitgeschreven voor het leergebied ICT. WAI-NOT kan helpen om deze ontwikkelingsdoelen te bereiken. WAI-NOT is zeker niet de enige zaligmakende oplossing, maar wil graag een voorbeeld van goede praktijk stellen. WAI-NOT kan een onderdeel vormen binnen dit leergebied, net zo goed dat het werkgebied ICT ruimer is dan de mogelijkheden van WAI-NOT. Er zijn eindtermen voor het buitengewoon basisonderwijs, types 1, 2, 7, 8 en voor het Buitengewoon Secundair Onderwijs OV3. 

In deze nieuwsbrief lichten we de eerste eindterm toe. De andere eindtermen volgen. 

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 

Lees hier verder

terug

Registraties

De WAI-NOT gemeenschap groeit continue. De meeste gebruikers behoren tot de groep van personen met een verstandelijke beperking die via scholen, MPI’s, dag-/opleidingscentra, ouders, …. de weg naar het Internet Pretpark vinden. Daarnaast stellen we vast dat WAI-NOT ook populair is bij kleuters en bij kinderen met dyslexie. 

Aantal nieuwe geregistreerde leden sinds de vernieuwde website van 21 september 2009* (toestand op 9 februari 2010**):Dat zijn in totaal 768 gebruikers. Binnenkort mogen we dus de 1000ste registratie goedkeuren! Dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Een bioscoopticket voor 2 personen ligt klaar voor de 1000ste gebruiker.

terug

Nieuwe downloads

Wie gestart is met WAI-NOT kan heel wat informatie vinden op www.wai-not.org, onder de rubriek ‘Downloads’. We werken voortdurend aan nieuwe handleidingen en artikels. Je vindt er niet alleen heel wat Powerpoints, onze flyers en affiches, maar ook erg bruikbare stappenplannen. Een greep uit de laatste artikels: ‘Kennismaken met WAI-NOT’, ‘De toegevoegde waarde van WAI-NOT’ en ‘Promotie in de school’. Dit materiaal is vrij te downloaden en klaar voor gebruik.

terug

Abonneren

Wie zich wil abonneren op onze nieuwsbrief kan dat door eventjes een mailtje te sturen naar info@wai-not.org. Zo blijf je op de hoogte van al onze activiteiten. Je vindt ons ook op Facebook!

terug